Friska skötare
Det är viktigt att stallventilationen inte orsakar kalldrag för skötarna. LIMCO Stallventilation® har specialutformade inblåsningsdon som gör att luftväxlingen blir maximal utan att lufthastigheten upplevs som kalldrag av dem som arbetar i stallet. Dessutom är det viktigt att ljudnivån är på en så låg nivå som möjligt för att man skall kunna samtala och undervisa i stallarna. LIMCO Stallventilation® har patentsökt fläktupphängning för tystast möjliga ventilation.

Limnell & Co KB har även möjligheter att hjälpa skötare och hästägare till extrainkomster. Om man vill arbeta hemifrån och avsätta någon timme om dagen kan man tjäna allt ifrån några tusen till tiotusentals kronor extra per månad, allt beroende på egen arbetsinsats.
Läs mer här.

LIMCO Stallventilation®
Stallventilation
Reglercentral ATE-1A
Friska skötare