God stallventilation ger bättre miljö och sparar pengar.
Med LIMCO Stallventilation® har du kontroll på ventilationen och kan hålla en bra luftväxling i stallet utan att friskluften sänker stalltemperaturen under fryspunkten.

Friska djur – Friska hus – Friska skötare

Stallventilation
Reglercentral ATE-1A
Friska skötare