Limnell & Co KB bildades 1971 och har sedan 1991 tillsammans med Turbovents grundare, Lars Granström, varit specialiserade på ventilation och luftbehandling i miljöförbättrande syfte.

Under 1990-talet var specialiteten effektiv luftväxling i sjuka hus, allergikervänlig ventilation och barnstugeventilation med låga ljudnivåer. Erfarenheten från detta har kommit väl till pass vid projektering och konstruktion av ventilationsanläggningar speciellt för tävlingshästar, där effektiv luftväxling och framför allt lugn och ro i stallarna är av största vikt. Ett nära samarbete med hästägare, hästskötare, veterinärer och lärare från SLU har hjälpt till att nå målet.

Efter att under en tid letat på den svenska marknaden efter ett befintligt system som motsvarar företagets högt ställda krav.Utan att lyckas finna ett sådant, har man beslutat att använda sig av de bästa standarddetaljer som finns. Av dessa kan Limnell & Co KB sammanställa ett individuellt anpassat och patentsökt ventilationssystem för speciella behov med framför allt låg ljudnivå och enkel skötsel som kännemärken.

För att ventilationen skall fungera måste man ha en bra styrenhet. Limnell & Co KB har tillsammans med ZIEHL-ebm AB, dotterföretag till det tyska ventilationsföretaget ZIEHL-ABEGG GmbH och ett av de större klimat- och ventilationsföretagen i Tyskland, utvecklat en styrenhet speciellt för den skandinaviska stallmiljön. Ett stort reglerområde och många individuella inställningsmöjligheter kännetecknar denna styrenhet.

Balanserad ventilation är bäst för både byggnader och djur (att bygga häststallar, SLU 2001), då man kan skapa en klimat och luftmiljö som samtidigt tar hänsyn till hästar, människor, byggnad och installationer. Tidigare har skötseln av en sådan anläggning varit komplicerad men tack vare europeiskt samarbete har detta kunnat övervinnas.

Torrare stall, tystare effektiv ventilation med total luftväxling.
Patentsökt fläktupphängning ger enkel service.
Friska djur – Friska hus – Friska skötare.