Patentsökta lösningar på Ert ventilationsproblem i häststallar.

Reglercentral ATE-1 A  kommer att ersättas med efterföjaren CTE/AH-L som har förbättrats ytterligare.

ATE-1A
Art. Nr.: 380021
Digital Klimatreglering för Lantbruk och stallar

Vår reglering klarar ett temperaturområde på 20°C och styr fläkthastigheten och tillskottsvärmen för en energieffektiv och frostfri ventilation i alla väder. Reglercentralen är speciellt utvecklad för det nordiska klimatet med kalla vintrar och varma somrar i samarbete med en av Europas största tillverkare av ventilationsprodukter, och ger bästa möjliga luftkvalitet i alla typer av stallar.

LIMCO Stallventilation®
Stallventilation
Reglercentral ATE-1A
Friska skötare